O nás

Rodinnou poradnu Jimedis, z.s. provozuje spolek, který vznikl 9.9.2015. Poradna funguje od 9.9.2016, sídlí v centru Jihlavy a své služby nabízí především klientům z Kraje Vysočina.

Poradna se specializuje na pomoc a podporu pro rodiny s dětmi, které řeší situaci rozvodu či rozchodu rodičů. Obrátit se na nás mohou nejen samotní rodiče, ale také děti i další příbuzní. 

Pomáháme také pěstounským rodinám a sociálním pracovníkům (viz níže).

Své služby poskytujeme jak u nás v poradně, tak i tzv. „v terénu“ – toto je časté např. u asistencí u předávání dětí.  Pokud s námi spolupracuje OSPOD, můžeme mimo poradnu poskytovat i některé další služby (poradenství, odborné konzultace atd.). Pokud je to potřeba, poskytujeme pomoc i mimo konzultační hodiny poradny, často také o víkendu či ve svátek, vždy ale jen po předchozí domluvě.

Rodičům (dětem, případně dalším osobám) tedy nabízíme:

 • poradenství v situaci rozvodu či rozchodu a také v době porozvodové/porozchodové
 • pomoc při vyjednávání a uzavírání vzájemných rodičovských dohod (také formou mediace),
 • pomoc při podávání návrhů k soudu,
 • asistence při realizaci kontaktů s dítětem a asistenci u předávání dítěte,
 • zjišťování názoru dítěte pomocí speciálních technik (malování, hra, emoční karty)
 • psychologické poradenství.

Pěstounům poskytujeme:

 • veškeré výše uvedené služby,
 • odbornou podporu při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte v pěstounské péči s osobami jemu blízkými (biologickými rodiči a dalšími příbuznými) a realizaci kontaktů dítěte s nimi,
 • psychologické poradenství (individuální, skupinové).

Odborníkům (zejména z řad sociálních pracovníků) nabízíme:

 • supervize – individuální či skupinové,
 • odborné konzultace problematiky standardů kvality sociálně-právní ochrany,
 • spolupráci při výběrovém řízení na nové zaměstnance – sociální pracovníky (psychologické zhodnocení vhodnosti kandidáta z hlediska jeho osobnosti).

Preferujeme a podporujeme takový rodičovský přístup, který vychází z přijetí vlastní odpovědnosti  za řešení situace a jehož základním hlediskem je snaha co nejméně vzniklou situací zatěžovat děti v rodině.

Důležité pro nás je, aby si každý rodič byl vědom toho, že za situaci svého dítěte také sám odpovídá a je v jeho možnostech pozitivně situaci ovlivňovat. Jsme připraveni v tomto rodičům maximálně pomáhat a podporovat je.