O nás

Jimedis, z.s., je spolek, který vznikl 9.9.2015 za účelem obecně prospěšné činnosti v sociálně-právní oblasti. Spolek provozuje rodinnou poradnu v Jihlavě.

Poradna se zaměřuje především na pomoc při řešení problémů, které se vyskytují v rodinách při rozvodu či rozchodu rodičovských partnerů.  Pomoc je poskytována rodičům, dětem i dalším příbuzným. Dále poradna pomáhá pěstounským rodinám a sociálním pracovníkům. Poradna může služby poskytovat i mimo své prostory (ve spolupráci s příslušným OSPODem).

Rodičům (dětem, případně dalším osobám) poskytujeme služby související s uvedenou problematikou – zejména je to:

 • pomoc při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě – v situaci rozvodu či rozchodu, v situaci porozvodové (porozchodové)
 • pomoc při vyjednávání a uzavírání vzájemných rodičovských dohod (také formou mediace),
 • pomoc při podávání návrhů k soudu,
 • asistence při realizaci kontaktů s dítětem,
 • psychologické poradenství.

Pěstounům poskytujeme:

 • veškeré výše uvedené služby,
 • odbornou podporu při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte v pěstounské péči s osobami jemu blízkými (biologickými rodiči a dalšími příbuznými) a realizaci kontaktů dítěte s nimi,
 • psychologické poradenství (individuální, skupinové).

Odborníkům (zejména z řad sociálních pracovníků) nabízíme:

 • supervize – individuální či skupinové,
 • odborné konzultace problematiky standardů kvality sociálně-právní ochrany,
 • spolupráci při výběrovém řízení na nové zaměstnance – sociální pracovníky (psychologické zhodnocení vhodnosti kandidáta z hlediska jeho osobnosti).

Preferujeme a podporujeme takový rodičovský přístup, který vychází z přijetí vlastní odpovědnosti  za řešení situace a jehož základním hlediskem je snaha co nejméně vzniklou situací zatěžovat děti v rodině.

Důležité je, aby si každý rodič byl vědom toho, že za situaci svého dítěte také sám odpovídá a je v jeho možnostech pozitivně situaci ovlivňovat. Jsme připraveni v tomto rodičům maximálně pomáhat a podporovat je.