Aktuálně

17.12.2019 – Poradna bude pro klienty uzavřena ve dnech 23.12.2019 – 1.1.2020. V této době nás můžete kontaktovat e-mailem, co nejdříve se vám ozveme zpět.

12.11.2019 – Poradna bude pro klienty zavřena ve dnech 20.-21.11.2019. V tento den se budeme účastnit konference  „S respektem k dětem“ v Brně.  Konferenci pořádá ÚMPOD k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte, a to v rámci projektu zaměřeného na práva dětí a jejich participaci. V době uzavření poradny nás můžete kontaktovat e-mailem či SMS, co nejdříve se vám ozveme zpět.

14.10.2019 – Poradna bude pro klienty zavřena ve dnech 16.-18.10.2019. Kontaktovat nás můžete e-mailem či SMS, co nejdříve se vám ozveme zpět.

11.9.2019 – Poradna bude pro klienty zavřena ve dnech 25.-27.9.2019. Kontaktovat nás můžete e-mailem či SMS, co nejdříve se vám ozveme zpět.

A ještě novinka – uspěli jsme s naším projektem k výzvě  „Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny „ 🙂 ! Máme velikou radost především proto, že pro klienty v rámci projektu budeme moci připravit nový, ucelený a účinný program pomoci v situaci rozpadu rodiny a věříme, že se nám podaří jej připravit tak, aby opravdu pomáhal.  Připravovat jej budeme na základě poznatků a zkušeností známých odborníků z oblasti pomoci rodinám a dětem, budeme se snažit načerpat od nich to, co funguje a do našeho programu to vhodně přenést.  Projekt budeme realizovat od října 2019, vlastní nový program pak začne běžet od září 2020. Více o projektu ještě zveřejníme, toto je zatím jen první malá zmínka – jen malé nahlédnutí do toho, co se u nás nyní děje … 🙂

12.8.2019 – Poradna bude pro klienty uzavřena  ve dnech 15.-16.8.2019. Kontaktovat nás můžete e-mailem.

30.5.2019 – Poradna bude pro klienty uzavřena  ve dnech 3.-4.6.2019. Kontaktovat nás můžete e-mailem.

10.5.2019 – Poradna bude pro klienty uzavřena dne 14.5.2019, kontaktovat nás můžete e-mailem. V tento den se budeme účastnit konference MPSV ČR „Fórum rodinné politiky“ v Brně.

Ve středu 15.5.2019 u příležitosti mezinárodního Dne rodin pořádáme Den otevřených dveří v naší poradně, a to v čase 10-14 hod. Těšíme se, že se k nám přijdou podívat především naši klienti – ti minulí, kterým jsme dokázali pomoci a i ti budoucí, kteří třeba pomoc od nás teprve potřebují … 🙂 Uvítáme ale i návštěvníky z řad odborníků – sociální pracovníky OSPODů, soudce, kolegy z obdobných zařízení jako je naše poradna. Tak se k nám přijďte určitě podívat!

29.4.2019 – Poradna bude pro klienty uzavřena dne 30.4.2019. Kontaktovat nás v tento den můžete telefonicky či e-mailem.  V tento den se budeme účastnit závěrečné konference „pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU“ aneb o dětech s dětmi, kterou pořádá MPSV ČR v Brně.

25.3.20198 – Poradna bude pro klienty uzavřena dne 5.4.2019. Kontaktovat nás v tento den můžete telefonicky či e-mailem.

V poradně bude tento den probíhat skupinové setkání videotrenérů. Setkání organizuje pí Mgr. Petra Antonů, která působí v Jihlavě a videotréninku interakcí a možnostem jeho využití se věnuje již dlouhou dobu – http://antonu.cz/.  Tato metoda může mj. velmi pomáhat i rodičům při řešení výchovných problémů s dětmi a my jsme proto rádi, že můžeme alespoň trochu pomoci dalšímu rozvoji této metody u nás – v rámci coworkingu jsme pro akci zapůjčili prostory naší poradny … 🙂

18.12.2018 – Poradna bude uzavřena ve dnech 24. -31.12.2018 a dále dne 1.1.2019. Kontaktovat nás v tyto dny můžete pouze e-mailem, co nejdříve se vám ozveme zpět.

29.10.2018 – V listopadu se budeme vzdělávat, zúčastníme se hned 3 odborných konferencí či seminářů – „Vyvažování zájmů a práv při rozhodování o dětech“ (koná se dne 5.11.2018 v Brně v rámci projektu Práva a participace dětí v agendách ÚMPOD), „Síťování služeb pro děti a jejich rodiny“ (seminář, který se koná dne 22.11.2018 v Jihlavě) a „Interdisciplinární spolupráce v mezinárodněprávní ochraně dětí“ (kolaborativní workshop, který se koná dne 29.11.2018 v Jihlavě, a to opět v rámci projektu Práva a participace dítěte v agendách ÚMPOD). V tyto dny tedy bude poradna uzavřena a vy nás můžete kontaktovat pouze e-mailem – co nejdříve se vám ozveme zpět.

17.10.2018 – Máme velikou radost – od brněnské Spondey, o.p.s. jsme dostali český překlad nádherné knihy „Kamil, zelený chameleon“. Za poskytnutí knihy velmi děkujeme, těší nás, že Spondea, o.p.s., podporuje naše aktivity a dala nám svým darem možnost pracovat zase trochu jinak a novou metodou.

Kniha „Kamil, zelený chameleon“ velmi názorně pomáhá pochopit, jak se cítí děti při hádkách rodičů a při jejich rozchodu, jak těžké a vlastně nemožné pro děti je to, pokud by se musely postavit jen na stranu jednoho z rodičů. Knihu budeme v naší práci využívat, již se na to velmi těšíme. A věříme, že bude pomocníkem nejen při práci s dětmi, ale pomůže také rodičům pochopit „svět jejich dítěte“.

5.10.2018 – Poradna bude uzavřena dne 11.10.2018. Kontaktovat nás můžete e-mailem, co nejdříve se vám ozveme zpět.

17.9.2018 – Poradna bude uzavřena ve dnech 19.-21.9. a 28.9.2018. Kontaktovat nás můžete e-mailem, co nejdříve se vám ozveme zpět.

25.5.2018 – Zúčastnily jsme se hned dvou odborných konferencí – nejprve mezinárodní konference pořádané ÚMPOD v Brně  na téma „Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů“, poté konference pořádané Krajem Vysočina  – „Harmonizace rodinných a partnerských vztahů“. Na obou konferencích jsme vyslechly zajímavé a inspirativní příspěvky  a setkaly jsme se s lidmi, kteří mají zájem věci měnit, nebojí se hledat nové cesty a o to, co se jim v praxi osvědčuje, se také rádi podělí s ostatními. Obě konference byly pro nás velkým přínosem, těšíme se na další obdobné akce.

17.5.2018 – Poradna bude uzavřena ve dnech 21.-22.5.2018 a dne 24.5.2018. V těchto termínech se zúčastníme odborných konferencí, vy nás proto můžete v tyto dny kontaktovat pouze e-mailem – odpovíme vám co nejdříve.

27.4.2018Poradna bude uzavřena ve dnech 30.4. a 7.5.2018, kontaktovat nás můžete e-mailem – odpovíme vám co nejdříve.

7.3.2018Poradna bude uzavřena ve dnech 8.-9.3.2018, kontaktovat nás můžete e-mailem – odpovíme vám co nejdříve.

5.2.2018NOVĚ jsme upravili cenu rodinných mediací na 700 Kč za hodinu mediace.  Úvodní setkání s mediátorem nově poskytujeme zcela zdarma (max. 3 hodiny). Mediaci stále považujeme za velmi důležitou a mimořádně účinnou možnost pomoci rodičům při řešení sporů, proto se jí i tímto způsobem snažíme klientům více zpřístupnit  … 🙂

11.12.2017 – Ve dnech 7.-9.12.2017 jsme absolvovaly vzdělávací kurz pro odborníky „Dítě v centru“, který pořádá a vede Spondea, o.p.s. v Brně. Jedná se o českou adaptaci dlouhodobě rozvíjené mezinárodní metodiky No Kids in the Middle. Jde o terapeutický přístup využívající skupinové práce s paralelními skupinami – dětské a dospělé. Do řešení rozvodového konfliktu je zapojen celý rodinný systém. Pilotní kurz proběhl v květnu 2017, my jsme se zúčastnily jeho 3. běhu. Vzhledem k naší personální kapacitě zatím není v našich možnostech celý projekt pro rodiče a děti také organizovat, nové poznatky však ve své praxi využijeme a do budoucna uvidíme … 🙂 Více o projektu najdete zde: https://www.spondea.cz/kdo-jsme/nase-projekty/projekt-dite-v-centru/.

5.12.2017 – Dne 27.11.2017 jsme se zúčastnily semináře „Cochemská praxe“, který pořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci s Cochem.cz,z.s. Obdobné semináře jsme již dříve absolvovaly, přesto jsme i tentokrát načerpaly nové poznatky a zkušenosti a s jeho obsahem jsme byly více než spokojené.  Kromě nám již dobře známé pí Markéty Novákové z Cochem.cz, z.s., která cochemskou  praxi stále neúnavně prosazuje a podporuje (a za to má náš velký obdiv), zde své zkušenosti ochotně předávala také vedoucí rodinné poradny z Nového Jičína pí Mgr. Poláková (edukace rodičů v době před konáním soudního řízení ve věci péče o děti, následná odborná pomoc při uzavírání dohod rodičů ohledně péče o děti v rozvodových situacích) a soudní tajemnice z Okresního  soudu v Novém Jičíně pí Mgr. Churavá (edukace rodičů, participace dětí na soudním rozhodování). Doporučujeme všem, které toto téma zajímá! A ještě něco pro ty odborníky,  kteří jsou k využití obdobných metod při řešení rozvodových rodičovských sporů skeptičtí – úspěšnost je dle dosavadních dat z Okresního soudu v Novém Jičíně (aplikují tuto praxi cca od března 2016) cca 95% (tolik sporů ze všech končí dohodou rodičů!).

30.11.2017 – Poradna bude v prosinci uzavřena v tyto dny: 4.12., 7.-8.12., 15.12., 22.12., 27.-29.12.2017. V tyto dny nás můžete kontaktovat e-mailem, odpovíme vám co nejdříve.

13.11.2017 – Poradna bude uzavřena dne 14.11.2017, dne 23.11.2017 a dne 27.11.2017. V tyto dny nás můžete kontaktovat e-mailem, odpovíme vám co nejdříve.

30.10.2017 – Zúčastnily jsme se konference „Participační práva dětí v pomáhajících profesích“, konferenci pořádal ÚMPOD v Brně dne 24.10.2017. Těšily jsem se na zajímavé příspěvky odborníků a zklamány jsme rozhodně nebyly – jako vždy nás nadchlo vystoupení ředitele ÚMPOD pana Zdeňka Kapitána, zajímavý byl příspěvek paní Věry Bechyňové ze Střepu, paní Ludmily Trapkové a všech dalších. Nejpůsobivější ale bylo vystoupení dětí pod vedením Michaely Trávníčkové v rámci dětského panelu – děti sebraly odvahu a přišly se s námi všemi podělit o své zkušenosti z toho, jak se o nich rozhodovalo v nějakých důležitých záležitostech a co kdo pro ně v tuto chvíli udělal, co jim chybělo a co jim pomáhalo. Tento autentický příspěvek musel přesvědčit každého dosud pochybujícího  – ano, děti se mají na rozhodování o sobě podílet, mají být o všem odpovídajícím způsobem informovány a nemohou být pouhým objektem, o němž se jedná.  A teď už jen zbývá v praxi to dokázat dobře realizovat … 🙂

17.10.2017 – Poradna bude uzavřena dne 24.10.2017, kontaktovat nás můžete e-mailem, odpovíme vám co nejdříve. V uvedeném termínu se budeme účastnit konference s názvem „Participační práva dětí v pomáhajících profesích“ – konferenci pořádá ÚMPOD v Brně, vystoupí zde mnoho odborníků se zajímavými příspěvky a my se na ně velmi těšíme.  Určitě zde nalezneme inspiraci pro další zlepšování toho, co svým klientům poskytujeme a jak pracujeme.

23.8.2017 – Poradna funguje cca již 18 měsíců a my se můžeme chlubit prvními „hmatatelnými“, pozitivními výsledky našich intervencí. Přesvědčily jsme se, že dokážeme být pro rodiče oporou v nelehké životní situaci, můžeme je směřovat k ukončení „bojů“ a k tomu, aby se dokázali respektovat alespoň jako rodiče. Mnozí to tady u nás již dokázali a my z toho máme opravdu velkou radost. Zároveň se přesvědčujeme, že to, co propaguje cochemský model, opravdu platí – rodiče musí být směřováni k tomu, aby o svém dítěti rozhodovali sami, aby se dokázali dohodnout, aby svou odpovědnost nepřehazovali na soud či na sociálního pracovníka či kohokoliv jiného. K tomu je ovšem také nutné jednat s rodiči otevřeně a pokud možno vždy s oběma současně, poskytnout jim všechny potřebné informace (tedy i ty negativní – jak dítěti svým jednáním ubližují, co by mohlo nastat), neupřednostňovat některého z nich, nesnažit se hodnotit, zda to, co dělají a jak to dělají, je správně či špatně nebo který z nich to dělá lépe. A když se vše takto děje a soud i sociální pracovník jsou v postupu jednotní, tak stačí jen málo a rodiče sami dokážou dobré řešení najít, protože své dítě znají oni sami nejlépe a oni sami nejlépe vědí, kdy je mu dobře, co mu ubližuje, co dokáže zvládnout a co již ne.

26.7.2017 – Nadace Agrofert opět podpořila naši činnost příspěvkem v rámci   grantu „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají“ . nadace-agrofert-logo

Znamená to pro nás možnost dovybavit poradnu dalším potřebným zařízením a také rozšířit zase o kousek své služby – konkrétně možnost více pracovat v terénu a poskytovat psychologické poradenství i mimo prostory poradny a popř. i zdarma. Děkujeme tedy za opakovanou podporu a za to, že nám umožňujete se zlepšovat!

22.6.2017 – V červenci bude poradna uzavřena v těchto dnech: 3.7.2017,  4.7.2017,  7.7.2017. V uvedené dny nás můžete kontaktovat e-mailem, odpovíme vám co nejdříve.

29.5.2017 – V červnu bude poradna uzavřena v těchto dnech: 1.6.2017, 9.6.2017, 14.6.2017, 19.6.2017 a 30.6.2017. V uvedené dny nás můžete kontaktovat e-mailem, odpovíme vám co nejdříve.

26.5.2017 – Ve dnech 17.-18.5.2017 jsme se účastnily mezinárodní konference na téma „Zjišťování názoru dítěte v soudní praxi“. Konferenci pořádal UMPOD ve spolupráci s Právnickou fakultou MU Brno. Cílem konference bylo sdílení dobré praxe při zjišťování názoru dítěte a právní analýza zapojování dítěte v soudní praxi. Všechny příspěvky byly podnětné, dotýkaly se více rovin problému a nabízely mnoho témat k přemýšlení. Nadšené jsme byly například z toho, jaký funkční a efektivní model participace dětí na soudním řízení dokázal vytvořit opatrovnický soud v Novém Jičíně, a to i za stávajících právních podmínek. Velmi působivé a zároveň smutné byly příspěvky, v nichž o svých zážitcích ze soudních řízení a z toho, jak byly o věci informovány či co se kolem nich dělo, hovořily samy děti. A hovořily o tom, co se děje běžně, nebyly to žádné ojedinělé situace či příběhy. Opravdu je ještě stále hodně co zlepšovat a je dobře, že se o věci nyní více hovoří a na různých místech se různými způsoby hledá správná cesta a ti všichni hledající jsou také ochotni své zkušenosti předávat dál.

Sborník z konference bude přístupný na webových stránkách UMPODu, příspěvky rozhodně doporučujeme k prostudování. Na závěr již jen některé myšlenky ředitele UMPODu JUDr. Ing. Kapitána, Ph.D., které jsou dle našeho názoru velmi výstižné, přitom jednoduše pochopitelné –  v případě rodičovských sporů je nutno „zůstat konzistentní a stále nabízet ruku ke spolupráci“ a „radovat se z toho, co funguje“. A to platí především pro rodičovský pár – pokud toto dokáže, má jejich dítě téměř vyhráno …

4.5.2017 – V květnu bude poradna uzavřena v těchto dnech: 5.5.2017, 12.5.2017 a 17.-18.5.2017. V uvedené dny nás můžete kontaktovat e-mailem, odpovíme vám co nejdříve.

2.5.2017 – Dnes nás v poradně navštívili studenti SVOŠS Jihlava, a to v rámci svého odborného semináře. Studentům jsme s radostí představili činnost poradny; byly jsme mile potěšeny zájmem studentů o problematiku a jejich zvídavými dotazy.

30.4.2017COWORKING – Nově nabízíme možnost coworkingu pro ty odborníky, kteří by společně s námi mohli  a chtěli pomáhat rodinám s dětmi při odpovědném řešení rozvodových či rozchodových situací. Dejte nám o sobě vědět, přijďte nás seznámit se svým nápadem nebo s tím, co umíte a můžete rodinám nabídnout a na co jste zatím třeba v Jihlavě nenašli vhodné prostory … Rádi Vám pomůžeme v začátcích Vašich aktivit, pokud tyto aktivity budou nějakým způsobem vhodně doplňovat to, co v poradně nabízíme. Možnost mohou využít i další mediátoři, koučové a další.

19.4.2017 – Poradna bude uzavřena dne 20.4.2017, dále dne 25.4.2017. V tyto dny se budeme účastnit odborných seminářů, které nám mohou pomoci při aplikaci nových metod účinné práce s klienty. O novinkách vás budeme průběžně informovat :-). V uvedené dny nás můžete kontaktovat pouze e-mailem, odpovíme vám co nejdříve to bude možné.

3.4.2017 – Poradna bude uzavřena dne 4.4.2017, kontaktovat nás v tento den můžete pouze e-mailem.

20.2.2017 – Dne 17.2.2017 jsme se zúčastnily odborného semináře „Cochemská praxe – testováno na rodičích v ČR“, jehož hlavním cílem bylo představit praktické zkušenosti soudu a OSPODu se zaváděním a aplikací principů Cochemské praxe v ČR. Příspěvky všech přednášejících byly velmi podnětné a inspirativní, přitom se zdá, že jde o velmi jednoduché a logické postupy. Klíčová je spolupráce soudu a OSPODu, popř. odborné poradny, pokud je třeba ji do procesu zapojit. Statistická data představená panem soudcem Mgr. Polákem z Okresního soudu v Novém Jičíně, kde praxi necelý rok aplikují, jsou jasná – rodiče dokážou dojít k dohodě cca v 90% případů, pokud je jim opakovaně zdůrazňováno, že oni sami jsou ti, kdo nejlépe znají své dítě a jeho potřeby, jsou tedy plně kompetentní k tomu, aby o dítěti rozhodli a nepřenechávali rozhodování na soudu. Pokud je nalezení shody pro rodiče obtížné, je jim nabídnuta pomoc mediátorů či odborné poradny – stále však vše směřuje k tomu, aby rodiče sami hledali to nejlepší řešení pro své dítě.

Ze semináře jsme přijely s mnoha novými nápady a podněty, určitě alespoň něco z nich zkusíme do naší poradenské praxe také aplikovat. A těšíme se, že i v Kraji Vysočina se brzy najdou nějací „odvážní“ soudci či sociální pracovnice, kteří také budou ochotni hledat nové a efektivnější cesty v řešení rodičovských sporů.  Rády s nimi při tom budeme spolupracovat.

13.2.2017 – Poradna bude uzavřena dne 17.2.2017, kontaktovat nás v tento den můžete pouze e-mailem. Budeme se účastnit odborného semináře „Cochemská praxe – TESTOVÁNO NA RODIČíCH v ČR“, který se koná v Poslanecké sněmovně PČR. Seminář představí praktické zkušenosti soudu a OSPOD se zaváděním a aplikací principů Cochemské praxe v ČR, konkrétně jde o zkušenosti Okresního soudu a OSPODu v Novém Jičíně. Přednášet bude mj. pan soudce Mgr. Vladimír Polák a pracovnice OSPOD Krajského úřadu Moravskoslezského kraje paní Mgr. Zdeňka Kučná. Moc se těšíme na setkání s aktivními a pro dobrou věc zapálenými lidmi a na zprostředkování nových podnětů a poznatků.

10.2.2017 – Kraj Vysočina poskytl poradně dotaci na podporu aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.  Díky této podpoře vám poradna může zdarma poskytovat poradenství – pomoc při řešení výchovných či jiných problémů spojených s péčí o dítě; my jsme samozřejmě rádi, že naše aktivity vyhodnotil kraj jako potřebné a za finanční dotaci děkujeme.

6.2.2017 – Dne 2.2.2017 jsme se zúčastnily semináře, který pořádal Kraj Vysočina – „Zavádění principů Cochemského modelu do praxe v rámci opatrovnických řízení“.  Velmi nás těší, že tzv. Cochemský model Kraj Vysočina podporuje a věříme, že se podaří i v praxi tento model u nás v regionu realizovat. Z poznatků a zkušeností odborníků zatím vyplývá, že klíčovým prvkem pro to, aby model mohl fungovat, je zapojení soudu … Soudci se semináře účastnili také, Kraj Vysočina navíc hodlá se soudy vyvolat další jednání v této záležitosti.  Snad se tedy i u nás povede to, co zatím s velmi dobrými výsledky zkoušejí u soudu v Mostě či v Novém Jičíně 🙂

A ještě o semináři: Hlavní blok na semináři přednesla zakladatelka spolku Cochem.cz paní Markéta Nováková. „Interdisciplinární tým je živým vzorem pro rodiče, protože jim ukazuje cestu ke změně, otevřenost ke spolupráci a schopnost naslouchat druhému. Všichni profesionálové vedou rodiče k uvědomění si své vlastní zodpovědnosti za dítě. Oni sami by měli rozhodovat o poměrech dítěte, nikoliv soud,“ osvětlila Markéta Nováková. Základními znaky Cochemského modelu jsou multidisciplinární spolupráce, rychlost jednání, důraz na přímou komunikaci na úkor byrokracie, posílení rodičovské odpovědnosti v rozhodování o dětech. Důsledkem je prevence konfliktu, respektive jeho minimalizace. Právě cesta k dohodě je zásadním cílem Cochemské praxe. Na semináři dále vystoupil Robin Brzobohatý, mediátor Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Upozornil, že nedílnou součástí Cochemské praxe jsou pravidelná setkávání všech aktérů zapojených do procesu, která přispívají ke komplexnějšímu vhledu do práce ostatních profesí.

1.2.2017 – Poradna bude uzavřena dne 2.2.2017, kontaktovat nás můžete pouze e-mailem. Tento den se budeme účastnit semináře na téma „Zavádění principů Cochemského modelu do praxe v rámci opatrovnických řízení“. Seminář pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina, povede jej paní Markéta Nováková z iniciativy Cochem.cz.

22.12.2016 – Poradna bude zavřena 23.-30.12.2016. V tuto dobu nás můžete kontaktovat pouze e-mailem. Přejeme krásné vánoční svátky!

28.11.2016 – Kraj Vysočina poskytl poradně dotaci na podporu aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.  Díky této podpoře vám poradna může zdarma poskytovat poradenství – pomoc při řešení výchovných či jiných problémů spojených s péčí o dítě; my jsme samozřejmě rádi, že naše aktivity vyhodnotil kraj jako potřebné a za finanční dotaci děkujeme.

16.11.2016 – Poradna bude uzavřena dne 18.11.2016. Kontaktovat nás můžete pouze e-mailem.

21.10.2016 – Zúčastnily jsme se odborné konference na téma Budoucnost rodinně právního soudnictví aneb justice vstřícná k dětem, která se konala dne 19.10.2016 na půdě Senátu. Jednotlivé příspěvky, které na konferenci zazněly, byly velmi zajímavé, diskutující se víceméně shodovali na základních problémech a na cestách k jejich nápravě. Závěr lze shrnout tak, že je třeba posílit postavení dítěte v celém soudním procesu, dát mu silnější hlas a lépe hájit jeho zájmy. Cestou k tomuto cíli je větší specializace soudců, jejich intenzivní spolupráce s OSPODy a mnohem silnější tlak všech zúčastněných na mimosoudní urovnání sporů rodičů. Že to jde a je to opravdu účinné, to ve svém příspěvku potvrdil pan soudce Polák z Okresního soudu v Novém Jičíně – prezentované statistiky hovořily jednoznačně. No a my jsme zde také získaly nové náměty a podněty a nyní se je budeme snažit do své poradenské praxe vhodně aplikovat – takže se těšíme, že naše pomoc bude moci být ještě účinnější a bude lépe odrážet zájem dítěte v rodině …

11.10.2016 – Poradna bude uzavřena dne 19.10.2016. Tento den se zúčastníme odborného semináře na téma Budoucnost rodinněprávního soudnictví aneb justice vstřícná k dětem. Jednotlivé příspěvky na semináři jsou velmi zajímavé, těšíme se na ně a ujít si určitě nenecháme zejména příspěvek pana soudce Vladimíra Poláka z Okresního soudu v Novém Jičíně na téma Interdisciplinární spolupráce. Víme, že v obvodu tohoto soudu od června letošního roku vycházejí při řešení rozvodových sporů z tzv. Cochemské praxe – a velmi nás zajímá, jak se jim to daří.

22.8.2016 – Zítra, tedy dne 23.8.2016 bude poradna zavřena, neboť se budeme účastnit pracovní porady, kterou pro sociální pracovníky na úseku SPOD a pro osoby pověřené k výkonu SPOD pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina. Kontaktovat nás zítra můžete pouze e-mailem, ozveme se vám nejpozději následující den.

15.8.2016 – Krajský úřad Kraje Vysočina nám na základě naší žádosti vydal pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Nově tedy také můžeme poskytovat pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě pořádat přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

8.8.2016 – Obdrželi jsme finanční příspěvek od Nadace Agrofert v rámci nadace-agrofert-logograntového programu „Podpora neziskových organizací poskytujících odlehčovací, asistenční a poradenské služby rodičům samoživitelům a jejich dětem“. Nadace nás podpořila opakovaně a my jsme jí za podporu vděčni. Díky jejím příspěvkům vám můžeme pomáhat, pokud to potřebujete.

28.7.2016 – Poradna bude uzavřena dne 5.8.2016. Kontaktovat nás můžete pouze e-mailem.

29.6.2016 – Setkali jsme se s paní Markétou Novákovou z iniciativy Cochem.cz; jedná se o spolek, který prosazuje zavedení tzv. Cochemské praxe do procesu řešení rodinných rozvodových sporů (www.cochem.cz). Setkání bylo pro nás velmi inspirativní, získaných tipů rádi využijeme v praxi naší poradny. Těší nás, že je stále více a více těch, kteří si uvědomují, že děti v rozvodové situaci pomoc potřebují také (a nejlepší pomoc je ta, že pomohu situaci dobře zvládnout jejich rodičům) a také to, že dosavadní praxi pomoci rodinám v rozvodových situacích by bylo vhodné změnit.

14.6.2016 – Poradna bude uzavřena ve dnech 23.-24.6.2016, dále dne 29.6.2016. V tyto dny nás můžete kontaktovat pouze e-mailem.

7.6.2016 – Na základě opakovaných dotazů od klientů jsme nabídku našich služeb rozšířili o pomoc zletilým dětem při jednání s povinným rodičem o úhradě výživného (zejména o jeho výši). Pomáháme při uzavírání vzájemné dohody, nabízíme také možnost využití mediace, která v těchto případech může být velmi účinná a zejména pro zletilé děti je jistě příjemnější než vedení soudního sporu s rodičem.

17.5.2016 – Setkali jsme se s Mgr. Magdalénou Skřivánkovou, DiS., která od roku 2004 provozuje pražskou Area faustu (asistované styky rodičů s dětmi, asistence při předávání dítěte, mentoring, odborné konzultace) a načerpali jsme od ní cenné rady a doporučení k realizaci asistovaných kontaktů rodičů s dětmi.

16.5.2016 – Využili jsme možnost „ochutnat“ koučování  v rámci akce Káva s koučem, a to s koučkou Mgr. Zuzanou Dudkovou. Více o této akci naleznete na www. kavaskoucem.cz a informace o jedné šikovné a profesionální koučce naleznete na www.zuzanadudkova.cz, popř. na facebook.com/zdudkova.koucink.  Nás tedy setkání s koučováním nadchlo … V poradně proto .2018nyní zvažujeme, zda by koučování nemohlo vhodně doplňovat naše služby pro vás.

12.5.2016 – Poradna bude uzavřena dne 17.5.2016 a dne 23.5.2016, neboť se budeme účastnit celodenních odborných seminářů v Praze. V tyto dny je tedy možno nás kontaktovat pouze e-mailem.

11.5.2016 – Máme hotové logo poradny a letáky, postupně o tom budeme informovat všechny instituce, s nimiž chceme spolupracovat, zejména OSPODy a soudy. Letáky bude také možné si stáhnout zde na našem webu. Logo i letáky nám zpracoval grafik Vlastimil Šimek (zdarma!) – tímto mu tedy ještě jednou děkujeme.

nadace-agrofert-logo18.4.2016 Nadace Agrofert podpořila naši rodinnou poradnu příspěvkem z grantu na podporu dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají. Finanční podpory si velmi ceníme, je pro nás v našich začátcích samozřejmě důležitá. Ještě více je pro nás však důležité to, že nadace vyhodnotila naše vize jako smysluplné a potřebné a zároveň uvěřila v naši schopnost tyto vize realizovat, i když za sebou jako poradna zatím žádné prokazatelné výsledky nemáme. A tato morální podpora je pro nás snad ještě důležitější … Takže děkujeme za finance a za důvěru v nás!

6.4.2016 – Veškeré nabízené služby jsme schopni po předchozí domluvě podmínek (zpravidla s místně příslušným OSPODem) poskytovat i mimo prostory poradny (ideálně v nejméně 3 hodinovém časovém bloku rezervovaném pro konkrétní, předem vytipované klienty).

21.3.2016 – Na základě konzultací s některými OSPODy jsme naši nabídku služeb rozšířili o psychologické poradenství pro pěstouny. Poradenství může být realizováno individuálně nebo formou práce se skupinou (maximálně do 1o osob).

3.3.2016 – Setkali jsme se s Mgr. Petrou Antonů, která se věnuje videotréninku komunikace, s cílem vzájemně se informovat o poskytovaných službách a najít případně možnosti další vzájemné spolupráce.

18.2.2016 – Proběhlo krátké informační setkání s vedoucí Krizového centra J.J.Pestalozziho v Jihlavě, při němž jsme si vzájemně upřesnili své zaměření a rozsah služeb, které chceme klientům poskytovat. Do budoucna jsme připraveni vzájemně aktivně spolupracovat.

5.2.2016 – Poradna svou činnost zahajuje ode dne 8.2.2016.