Podpořte nás

Líbí se Vám naše aktivity?

Máte Vy sami negativní zkušenosti z rozvodové situace – jako rodič nebo dokonce jako dítě?

Pomohlo by Vám, kdybyste toto těžké období mohli s někým bezpečně sdílet?

Z vlastní zkušenosti víte, jak je pomoc a podpora v této situaci důležitá a jak těžce se účinná pomoc hledá?

I Vy nyní můžete pomoci, aby rozvodové situace nebyly noční můrou pro děti ani pro jejich rodiče a aby i po rozchodu rodičů mohly děti mít stále stejně rády tátu i mámu a „nepřišly“ o ně. A jak tedy můžete pomoci?

Můžete podpořit naši činnost finančním či věcným darem. My tak budeme moci své služby zlepšit či zpřístupnit dalším lidem. Umožníte nám tím také realizovat i další podpůrné aktivity,  na které zatím nemáme kapacitu.

O poskytnutém daru Vám na žádost vystavíme potvrzení, abyste si hodnotu daru mohli odečíst ze základu daně (pro tyto účely uvádějte do zprávy pro příjemce také Vaše jméno a adresu, popř. název organizace a IČ).

Finanční dary  můžete poskytnout:

  • formou jednorázového příspěvku na bankovní účet číslo: 115-1225360247/0100
  • formou trvalého bankovního příkazu na bankovní účet číslo: 115-1225360247/0100
  • složenkou na adresu poradny – Jimedis, z.s., Husova 12, 586 01 Jihlava

Věcné dary  (hračky pro děti, hry, vybavení poradny, apod.) přijímáme po předchozí domluvě s Vámi.

Za podporu Vám můžeme nabídnout:

  • potvrzení o přijetí daru
  • uvedení informací o Vás na našich webových stránkách
  • uvedení Vašeho loga ve výroční zprávě a v prostorách poradny

Odpočet pro fyzické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně.