Náš tým

Tým Jimedis, z.s., tvoří dvě sociální pracovnice a psycholog.

Bc. Ivana Vyvážilová

– absolvovala právnickou fakultu MU Brno (obor Právo sociálního zabezpečení), má dlouholeté zkušenosti z oblasti sociálního zabezpečení a sociálně-právní ochrany dětí. Absolvovala kurzy a výcviky zaměřené na problematiku sociální práce s rodinou, např.:

Péče o ohrožené děti,
Soudní spor o dítě, jednání s rodiči a dítětem,
Řešení krize rodiny a dítěte,
Speciální techniky sociální terapie,
Případové konference,
Rozvody, nestabilní rodina, důsledky pro dítě, střídavá výchova,
Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči,
Správní řízení na úseku SPOD,
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí,
Řešení konfliktu technikou mediace (akreditovaný výcvik AMČR).

Bc. Ilona Kůrková

– absolvovala fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (obor Sociální pedagogika), má dlouholeté zkušenosti z oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Absolvovala kurzy a výcviky zaměřené na problematiku sociální práce s rodinou, např.:

Rozvody, nestabilní rodina, důsledky pro dítě, střídavá výchova,
Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně právní ochrany dětí,
Zvládání konfliktních situací,
Zanedbávané dítě,
Attachment – vznik a poruchy citového pouta dětí a možnosti „léčení“,
Sociální komunikace – vedení rozhovoru s dítětem,
Speciální techniky při práci s dětským klientem,
Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči,
Choreografie rozhovoru – rozhovor je cesta ke změně,
Řešení konfliktu technikou mediace (akreditovaný výcvik AMČR).

Mgr. Bohuslav Kůrka

– absolvoval filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (obor jednooborová psychologie), má dlouholeté zkušenosti s partnerským a manželským poradenstvím a krizovou intervencí v ČR i zahraničí, specializuje se na rozpoznávání traumat a péči o traumatizované osoby. Věnoval se také tvorbě psychodiagnostických metod využitelných při výběrových řízeních na pozice sociálních pracovníků.

Postgraduální vzdělání:
Posttraumatická stresová porucha (Praha Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví), Trauma I., Trauma II. (Remedium Praha),
Krizová intervence (Remedium Praha),
Práce s traumatizovanými osobami (RIAPS Praha).

V současné době absolvuje komplexní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, který realizuje IAPsA (akreditováno Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP).

Projektivní psychodiagnostické metody: Baum test, Figura test, Zulliger test Testcentrum Hogrefe.