O nás

Jsme rodinná poradna pro rodiny s dětmi  – Jimedis, z.s. Poradnu provozuje spolek, který vznikl 9.9.2015, a poradna funguje od 9.9.2016. Sídlí v centru Jihlavy a své služby nabízí především klientům z Kraje Vysočina.

Poradna se specializuje na pomoc a podporu pro rodiny s dětmi, které řeší situaci rozvodu či rozchodu rodičů. Obrátit se na nás mohou nejen samotní rodiče, ale také děti i další příbuzní.  Pomáháme rovněž pěstounským rodinám a odborníkům – sociálním pracovníkům.  Konkrétní popis nabízených služeb naleznete v záložce  Co nabízíme.

Své služby poskytujeme jak u nás v poradně, tak i tzv. „v terénu“ – toto je časté např. u asistencí u předávání dětí.  Pokud s námi spolupracuje OSPOD, můžeme mimo poradnu poskytovat i některé další služby (poradenství, odborné konzultace atd.). Je-li to potřeba, poskytujeme pomoc i mimo konzultační hodiny poradny, často také o víkendu či ve svátek, vždy ale jen po předchozí domluvě.

Snažíme se minimalizovat situace, kdy o osudu rodiny a dítěte v ní rozhoduje soud – pomáháme rodičům, aby sami nalézali řešení nejvhodnější pro jejich konkrétní dítě s jeho konkrétními potřebami.

Preferujeme a podporujeme takový rodičovský přístup, který vychází z vědomí, že pro jejich dítě jsou důležití oba rodiče a je proto třeba nalézat taková řešení, která dítěti umožní být s oběma z nich nadále v potřebném kontaktu.

Důležité pro nás je, aby si každý rodič byl vědom toho, že za situaci svého dítěte také sám odpovídá a je v jeho možnostech pozitivně situaci ovlivňovat. Základním hlediskem je co nejméně vzniklou situací zatěžovat děti v rodině. 

Jsme připraveni v tomto rodičům maximálně pomáhat a podporovat je.