Projekty

Pomoc rodinám s dětmi v rozvodových/rozchodových situacích 

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011433

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu bude podpořen vznik inovativního programu pro rodiny s dětmi v situaci rozvodu či rozchodu rodičů a budou také podpořeny procesy, které se vznikem a následnou účinnou a účelnou realizací inovativního programu souvisejí – rozvoj odborných kompetencí pracovníků poradny, metodické ukotvení a pilotní odzkoušeni inovativního programu pro rodiny s dětmi.

Projekt v poradně realizujeme od 1.10.2019.