Ceník

ZDARMA je:

  • poradenství poskytované v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí (pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě v době rozvodové či porozvodové situace)
  • edukace rodičů skupinová
  • edukace rodičů individuální – 3 strukturovaná setkání – viz  Co nabízíme.
  • úvodní konzultace k ostatním službám (seznámení s případem, informace o službě, dohodnutí zakázky, komunikace s dalšími stranami sporu)
  • úvodní setkání s mediátorem v délce max. 3 hodiny

Ceny ostatních služeb:

Odborné konzultace s rodiči, s pěstouny, s jinými zletilými osobami

(pomoc při uzavírání dohod, konzultace k návrhům a jiným podáním, konzultace k asistovanému předávání dítěte a konzultace k asistovaným kontaktům s dítětem)

úvodní konzultace – prvních 30 minut zdarma, dále každých dalších započatých 30 minut za 250 Kč

následné konzultace – 500 Kč

Při předchozí účasti rodičů v edukačním programu se  u služby Pomoc při uzavírání dohod hradí pouze 250 Kč/hod. (50% běžné ceny).

Komunikace s dítětem pomocí speciálních technik 350 Kč
Sepisování návrhů, odvolání, podání, zpráv návrh k soudu, dohoda – 500 Kč (délka max. 2 strany A4, za každou další započatou stranu 250 Kč)

sepsání dohody se nehradí, je-li součástí odborné konzultace nebo mediace

návrh na předběžné opatření, odvolání – 500 Kč (poplatek se zdvojnásobuje v případě vyhotovení dokumentu „na počkání“)
jiné podání, zpráva – 250 Kč

Mediace 700 Kč (cena je stejná i při mediaci dvěma mediátory)
úvodní setkání zdarma (max. 3 hodiny)Při předchozí účasti rodičů v edukačním programu se hradí 350 Kč/hod. (50% běžné ceny).
Asistence u kontaktů s dítětem všední den – 500 Kč
SO,NE,SV –  700 Kč
v ceně je zpráva max. 1A4 (každá další strana A4 je za 250 Kč)
Asistence u předání dítěte všední den – 300 Kč (terén 500 Kč)
SO,NE,SV – 500 Kč (terén 700 Kč)
délka trvání max. 50 minut, v ceně je zpráva max. 1A4 (každá další strana A4 je za 250 Kč)
Zprostředkování kontaktů dítěte v pěstounské péči s biologickými rodiči nebo jinými blízkými osobami úvodní konzultace – prvních 30 minut zdarma, dále každých dalších započatých 30 minut za 250 Kč
následné konzultace – 500 Kč
Součástí tohoto typu služby může být odborná konzultace s příslušným sociálním pracovníkem OSPODu, pomoc při dohledání a kontaktování biologických rodičů či jiných osob blízkých dítěti, příprava dítěte, pěstounů i biologických rodičů na setkání, vlastní realizace setkání. Zpráva ze setkání o velikosti 1A4 je v ceně služby zdarma, každá další strana je za 250 Kč.
Psychologické poradenství rodinné (individuální nebo párová konzultace)

 

Psychologické poradenství pro pěstouny (individuální nebo skupinové)

první konzultace (80-90 minut) – 600 Kč
základní konzultace (50-60 minut) – 500 Kč
prodloužená doba konzultace (navíc max. 60 minut) – 650 Kč
mimořádné termíny konzultací (po 18.hodině, víkendy – základní cena + 50%  ceny)
individuální – viz rodinné poradenství, skupinové (skupina max. 10 osob)  – 800 Kč
Základní psychologické vyhodnocení výběru nových zaměstnanců 2800 Kč za osobu

(cena zahrnuje rozhovor, administraci testů či jiných metod v rozsahu zhruba do 5 hodin, vyhotovení písemné zprávy a konzultaci ohledně výsledků)

Supervize individuální, skupinová – max. 10 účastníků – 800 Kč (1 supervizor)
1000 Kč (2 supervizoři – psycholog, sociální pracovnice)
Standardizace – odborné poradenství smluvní cena dle typu  a rozsahu zakázky
Stornopoplatky zrušení konzultace méně než 24 hodin před konáním – 50% ceny, jinak bez poplatku
asistovaný kontakt, asistované předání dítěte  – nedostaví-li se druhý rodič či dítě bez předchozí včasné omluvy, hradí se celý poplatek za hodinu (v ceně je zpráva o tom, proč se setkání neuskutečnilo – max. 1A4)

Ceny jsou smluvní, je možno je po vzájemné dohodě upravit.

Není-li uvedeno jinak, platí uvedené ceny pro každou započatou hodinu (u dokumentu platí pro každou započatou stranu  A4).

Je-li služba poskytována více zletilým klientům najednou, je cena standardně hrazena rovným dílem všemi z nich (není-li předem dohodnuto jinak).

OSPODy mohou využití služby doporučit či uložit v návaznosti na ust. §§ 12 a 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V některých případech pak může být služba hrazena z prostředků OSPODu – z dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

V případě služeb poskytovaných pěstounům a dětem v pěstounské péči je možná úhrada  ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Veškeré nabízené služby jsme po předchozí dohodě schopni poskytovat i mimo prostory poradny, pokud nám budou zajištěny jiné vhodné prostory k realizaci služby (zpravidla ze strany OSPODu). Standardně tak vždy poskytujeme asistenci u předávání dítěte a asistenci u kontaktu s dítětem (kdekoliv a kdykoliv je to třeba, zpravidla v souladu se soudním rozhodnutím). Cena služby se pak zpravidla navyšuje o náklady na jízdné, vždy však po předchozí dohodě.

Nejsme plátci DPH. Daňový doklad vydáváme na vyžádání.