Kdo ještě pomáhá

Jimedis, z.s., se specializuje na poměrně úzký okruh problémů, s nimiž se rodiny s dětmi mohou setkávat (viz  O nás). V případě, že řešíte jiný problém, zkuste hledat pomoc zde:

  • Mgr. Petra Antonů – akreditovaná videotrenérka komunikace. Její služby mohu využívat sami rodiče, metoda je však také velmi účinná při realizaci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny, lze ji tedy účinně využívat i ze strany OSPODů.  Je to metoda vhodná k řešení výchovných problémů, pro rozvoj rodičovských dovedností a dobrých vztahů rodičů s dětmi. Výsledek je velmi povzbuzující, dodává rodičům energii, nový pohled a nové nápady. Více informací najdete na www.antonu.cz.
  • Centrum J.J.Pestalozziho – Krizové centrum Jihlava nabízí krizovou pomoc všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nedokáží tuto situaci řešit vlastními silami. Krizová pomoc je komplexem služeb, které odpovídají na klientův prožitek vlastní životní situace, již vnímá jako neodkladnou a naléhavou a ve stavu nouze ji není schopen řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Cílem je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, naději a vedení, aby pocítil úlevu, zvýšila se jeho schopnost situaci zvládat a aby se vrátil na předkrizovou úroveň přizpůsobení a žití. Služby jsou bezplatné a je-li to v zájmu klienta, tak i anonymní. Více informací najdete na webu www.pestalozzi.cz.
  • Mgr. Zuzana Dudková – certifikovaná koučka a mediátorka, která poskytuje mj. osobní koučink (ale také koučink firemní a kariérový) – může vám pomoci nalézt soulad mezi osobním, pracovním a rodinným životem a také nalézt a lépe využívat svůj osobní potenciál. Koučka vás změnou bezpečně provází, podporuje efektivní komunikaci a vaši životní spokojenost. Více najdete na www.koucovanizapochodu.cz.